0

Italy

  • Owner: AES Sole Italia SrL, Location: Scopeto (Ιtaly)

  • Owner: AES Sole Italia SrL, Location: Cocomeri (Ιtaly)

  • Owner: AES Sole Italia SrL, Location: Sabaudia (Ιtaly)

  • Owner: AES Sole Italia SrL, Location: Aprilia (Ιtaly)

  • Owner: Volteo Energie SpA (Kinexia SpA), Location: Borgo Sabotino (Ιtaly)

  • Owner: AES Sole Italia SrL, Location: Rinaldone (Ιtaly)